WORK.SHOP

Ik bied Work.Shops aan gericht op consumenten van prijsvechters. Het doel van de workshop is het uit elkaar halen van cocktail parapluutjes om zo bij de kleine stukjes Chinese krant te komen die deel uitmaken van het parapluutje. De deelnemers van de Work.Shop verzamelen hun mooiste stukjes krant en kunnen deze vervolgens laten drukken op producten naar keuze. Deze bedrukte producten kunnen zij vervolgens voor een eerlijke prijs bestellen in de Work.Shop-shop.

WORK.SHOP

Is een project waarbij de consumenten van prijsvechters bewust worden gemaakt van de te laag liggende koopgrens. De koopgrens is een psychologische barrière die bepaald of wij een product wel of niet zijn (desbetreffende) prijs waard vinden. De consument maakt deze koopafweging vaak op gevoel. Deze psychologische barrière komt steeds lager te liggen, omdat het aanbod van goedkoper wordende producten stijgt. De producten zijn zo goedkoop, omdat het voor het grootste deel wordt geproduceerd in lagelonenlanden als gevolg van de globalisering. 

Hiervan is China verreweg het grootste. Arbeiders werken daar te lange dagen, onder slechte werkomstandigheden en dat vaak ook nog voor weinig geld. Zo betalen ook zij mee aan onze producten. Om de deelnemers van de Work.Shop bewuster te maken van de arbeid die iemand in onze producten heeft gestoken, laat ik ze in een soortgelijke situatie werken. Zo ervaren zij hoe het is om in een Chinese fabriek of sweatshop te werken. Na de Work.Shop kunnen zij met hun verzamelde stukjes krant naar de Work.Shop-Shop.

De producten in de shop kunnen bedrukt worden met de kranten knipsels en hierna kunnen zij hun persoonlijke product kopen. Deze prijs wordt berekend met het gemiddelde uurtarief wat in Nederland wordt gehanteerd, plus de inkoop van het product. Vervolgens wordt dit bedrag verzesvoudigd, om zo een eerlijke prijs te hanteren. Echter zal deze voor de prijsvechtende consument ruim boven de koopgrens liggen.